PROGRAMY

2017-09-24 "Rodzina bliżej siebie"

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprasza do projektu „Rodzina bliżej siebie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępnci usług społecznych dla 120 osób (80K, 40M) z minimum 80 rodzin zamieszkałych n a terenie powiatu bartoszyckiego, mrągowskiego, ostródzkiego, nidzickiego, olsztyńskiego (poza gminami z MOF Olsztyn), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie 01.10.2017 - 31.10.2020 usługami społecznymi w postaci różnorodnego doradztwa, warsztatów i wyjazdów rodzinnych.

Kwota dofinansowania: 1 136 352,00 PLN

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE "RODZINA BLIŻEJ SIEBIE"

HARMONOGRAM-I KWARTAŁ 2018 R.

HARMONOGRAM-aktualizacja-27-10-2017

HARMONOGRAM-03-10-2017

 

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 Załączniki do wypełnienia:

Zał. nr 1-Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2-Oświadczenie o niepełnosprawności

Zał. nr 3-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 4-Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zał. nr 5-Deklaracja uczestnictwa

Zał. nr 6-Oświadczenie otrzymania wsparcia tożsamego


REGULAMIN REKRUTACJI WOLONTARIUSZY/EK 

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych

Zaproszenie wolontariuszy/ek do projektu


Zapytanie ofertowe dotyczące sprawowania funkcji opiekuna grup samopomocowych w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 16.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.pdf

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego nr 1.doc

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego nr 1.doc

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego nr 1.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 16.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.pdf

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego nr 2.doc

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego nr 2.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradcy z zakresu prawno-obywatelskiego w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 23.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3.doc

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3.doc

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3.doc

Załącznik nr 3A do zapytania ofertowego nr 3.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradcy umiejętności psychospołecznych w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 23.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.doc

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4.doc

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4.doc

Załącznik nr 3A do zapytania ofertowego nr 4.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług coacha/pedagoga w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 23.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5.doc

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5.doc

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5.doc

Załącznik nr 3A do zapytania ofertowego nr 5.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf


 


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka